Comunicació i Col·laboració

 

Permet a l’empresa comunicar-se amb els treballadors, i a cada treballador comunicar-se, compartir i col·laborar amb totes les persones amb les que treballa, internes o externes a l’empresa.

Una de les claus principals del bon funcionament de les empreses rau en la comunicació eficient i efectiva, la compartició de la informació i el coneixement, i la col·laboració, tant a nivell intern entre l’empresa i els treballadors, i entre els equips de treball de la pròpia empresa, com a nivell extern amb els col·laboradors, clients i proveïdors.

QlinkBox és una plataforma ideal per aconseguir aquest propòsit ja que integra un conjunt d’eines orientades a facilitar la comunicació empresarial, la compartició de la informació i la col·laboració entre equips, independent de la ubicació de cada component.

A més a més, la plataforma s’estructura al voltant de grups que representen equips de treball o de col·laboració, organitzats per departaments, per projectes o per necessitats específiques. Així es pot comunicar i compartir informació d’una manera directa i confidencial, amb les persones que calgui, ja siguin de la pròpia empresa o externes a ella.

En el context actual, en el que tenim més informació de la que som capaços d’assimilar i controlar, i en el que ademés existeixen diverses fonts per accedir-hi, QlinkBox ens permet organitzar tota la informació que ens interessa, tant a nivell individual com de grup, de tal manera que cada dia la tinguem a mà per poder-hi accedir de forma fàcil i ràpida, sense perdre temps anant a buscar-la. I no només ens facilita obtenir la informació, també ens permet compartir-la amb els nostres col·legues i col·laboradors.

Ademés, QlinkBox permet gestionar diferents xarxes socials, enteses com canals de comunicació directes amb els clients i consumidors, tant per poder realitzar i seguir les accions a nivell de Social Media com per conèixer l’opinió dels clientes i consumidors (Què volen? Quins són els seus gustos o preferències? Quines queixes tenen?), tant de la pròpia empresa com de la competència.

 

¡CSS Válido!

X

qlinkbox.com utiliza cookies para mejorar tu experiencia de navegación. Puedes obtener más información o cambiar tu configuración. Al continuar, aceptas nuestras cookies.